Belgen die cliënt zijn bij TradersOnly kunnen via Account Management een rapport aanmaken dat ze bij hun belastingaangifte dienen te voegen. In deze blog kan je terugvinden hoe dit in zijn werk gaat.

TradersOnly is de handelsnaam van Caesar Capital BV, een Nederlandse vennootschap met een vergunning als beleggingsonderneming van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland.

TradersOnly is een introducing broker voor Interactive Brokers, een broker naar Amerikaans recht. Als cliënt bij TradersOnly open je als Belgische rijksinwoner een buitenlandse rekening, aangehouden in de Verenigde Staten.

In de Belgische personenbelasting geldt voor deze rekening een meldingsplicht. Hierbij dient “JA” te worden aangeduid op de vraag of je titularis bent van een rekening in het buitenland, samen met de vermelding van het land waarin de rekening geopend werd (Verenigd Koninkrijk).

Andere elementen (bijv. de identiteit van de financiële instelling, het rekeningnummer, de waarde van uw effecten of liquiditeiten op deze rekening), hoef je niet te vermelden.

Daarnaast dien je de roerende inkomsten (dividenden en intresten) van het afgelopen kalenderjaar op te nemen in je belastingaangifte. Via Account Management kan je een rapport aanmaken dat je een overzicht geeft van deze roerende inkomsten. Je kan dat rapport tevens als bijlage voegen bij je aangifte.

Het aanmaken van dit rapport gaat als volgt:

1. Ga naar Account Management (door rechtsboven op de website www.tradersonly.nl te klikken op inloggen, daarna kiezen voor Account Management) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Kies daarna voor Reports, Activity en daarna voor Statements.

2. Klik op Customize Statements en maak een nieuw rapport aan (bijv. Rapport 1) en duidt de velden aan die hieronder omcirkeld zijn.

3. Klik vervolgens helemaal onderaan deze pagina op “Save”.

4. Ga naar de bovenkant van de pagina en vul onderstaande gegevens in:

  • Onder Statements kies je voor het rapport dat je hebt aangemaakt (Rapport 1)
  • Onder Date(s) kies je voor Custom Date Range en geef je de periode in waarvan je het overzicht wilt
  • Bij Account(s) kies je voor de rekening waarvan je het overzicht wilt (of je kiest voor Consolidated)
  • Bij Format kies je voor PDF
  • Bij Language kies je voor Dutch
  • Klik vervolgens op View om het rapport te maken

Bij onduidelijkheden of vragen kan je steeds contact opnemen met de helpdesk van TradersOnly: support@tradersonly.nl of +31 495 583 380